Актуелне јавне набавке

​​​​​​

Назив јавне набавкеДокументацијаРок за достављање понуда
ЈН 3100/0163/2018 - Израда пројекта ваздушног прикључка далековода 110 kV, на разводно постројење 110 kV Дрмно Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
25.6.2018. до 11:00
ЈН 3100/0265/2018 - Реконструкција сигнализатора нивоа уља на ДЕМПФЕР резервоарима на блоку А1 и А2 Позив за подношење понуда ЈН 3100/0265/2018
КД_ЈН 3100/0265/2018
25.6.2018. до 12:30
ЈН 3100/0538/2018 - Израда пројекта система ослањања паровода свеже паре на блоку А1 Poziv za podnosenje ponuda 3100-0538-2018
KD_3100_0538_2018
25.6.2018. до 13:00
ЈН 3100/0666/2018 - Одржавање постројења ХПВ и ХПК у ТЕКО А Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
25.6.2018. до 13:30
JН 3100/0248/2018 - Геолошки истражни радови на западном пољу Poziv za podnosenje ponuda 3100-0248-2018
KD JN 3100-0248-2018
25.6.2018. до 10:30
ЈН 3100/0061/2018 - Услуга прања возила за потребе огранка ТЕ-КО Костолац Позив за подношење понуда ЈН 3100/0061/2018
КД_ЈН 3100/0061/2018
26.6.2018. до 13:00
JН 3100/0368/2018 - Резервни делови за пумпе Poziv za podnosenje ponuda 3100-0368-2018
KD_JN 3100-0368-2018
26.6.2018. до 11:00
ЈН 3100/0515/2018 - Сервис и одржавање уређаја у ХПВ - у (калориометар ИКА, спектрометар, силикометар...) у ТЕКО Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
26.6.2018. до 11:30
ЈН 3100/0486/2018 - Сушење и обрада уља блок трансформатора 3Т блока А2 у ТЕ Костолац А Позив за подношење понуда
Конкурсна докуменатација
25.6.2018. до 12:00
ЈН 3100/0522/2018 - Одржавање и калибрација проточних вага СЦХЕНЦК у ТЕКО Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
26.6.2018. до 12:00
1 - 10