Актуелне јавне набавке

​​​​​​

Назив јавне набавкеДокументацијаРок за достављање понуда
ЈН 3100/0173/2018 - Најам аутодизалице са руковаоцем Партија 1 - Најам аутодизалице носивости 30-35 t Партија 2 - Најам аутодизалице носивости од 80 t Позив за подношење понуда ЈН 3100/0173/2018
КД_ЈН 3100/0173/2018
27.3.2019. до 12:00
ЈН 3100/0679/2018 - Одржавање МРУ опреме у ТЕ Костолац А Позив за подношење понуда ЈН 3100/0679/2018
КД_ЈН 3100/0679/2018
27.3.2019. до 11:30
ЈН 3100/0119/2018 - Заварилачки алат и опрема – ПАРТИЈА 1 Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
27.3.2019. до 11:00
ЈН 3100/0149/2018 - Оправка и сервисирање клима на машинама и возилима помоћне механизације Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
27.3.2019. до 10:30
ЈН 3100/0876/2018- Посуда експанзиона затворена вертикална V= 5 m3 Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
26.3.2019. до 11:00
ЈН 3100/0393/2018- Набавка бутан гаса Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
26.3.2019. до 10:30
ЈН 3100/0285/2018- Гребач одшљакивача и грабуљара електрофилтера А2 Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
26.3.2019. до 12:00
ЈН 3100/0425/2018 - РЕМОНТ И ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ ЦЕВНОГ СИСТЕМА КОТЛА ТЕКО А Позив за подношење понуде
Конкурсна документација
26.3.2019. до 11:30
ЈН 3100/0386/2018 - ИСПОРУКА И ЗАМЕНА ДЕЛА ВРЕЛОВОДА У МАШИНСКОЈ САЛИ СА ДЕМОНТАЖОМ ПОСТЕЈЕЋЕГ Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
26.3.2019. до 12:30
ЈН 3100/0170/2018 - Услуга репарације лежаја Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
26.3.2019. до 13:00
1 - 10