Актуелне јавне набавке

​​​​​​

Назив јавне набавкеДокументацијаРок за достављање понуда
ЈН 3100/0537/2016 - Услуге одржавања машина једносмерне струје Позив за подношење понуда ЈН 3100/0537/2016
КД_ЈН 3100/0537/2016
3.5.2017. до 12:30
ЈН 3100/1028/2016 - Центрифугалне пумпе и резервни делови за пумпе Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Цртежи партија 1
Цртежи партија 2 и 3
3.5.2017. до 10:30
ЈН 3100/1051/2016 - Транспортне траке са платном Позив за подношење понуда ЈН 3100/1051/2016
КД_ЈН 3100/1051/2016
3.5.2017. до 11:00
Ремонт и одржавање система за анализу димних гасова на изласку из котла Б2 и погонске лабораторије АББ Poziv za podnosenje ponuda 3100-1165-2016
Конкурсна документација 3100/0928/2016
3.5.2017. до 11:30
Oдржавање вентилације и климатизације Poziv za podnosenje ponuda 3100-0930-2016
KD_3100-0930-2016
10.4.2017. до 14:00
ЈН 3100/0049/2016 - Шпедитерске услуге Позив за подношење понуда ЈН 3100/0049/2016
КД_ЈН 3100/0049/2016
28.4.2017. до 11:30
ЈН 3100/0283/2016 - Прибор и средства за чишћење и хигијену Позив за подношење понуда ЈН 3100/0283/2016
КД_ЈН 3100/0283/2016
28.4.2017. до 13:30
ЈН 3100/0092/2016 - Одржавање управљачких система са ПЛЦ Пупин - ТЕКО Б Позив за подношење понуда ЈН 3100/0092/2016
КД_ЈН 3100/0092/2016
28.4.2017. до 12:00
ЈН 3100/1159/2016 - Ремонт НН електромотора у ЕХ изведби у ТЕКО Б Позив за подношење понуда ЈН 3100/1159/2016
КД_ЈН 3100/1159/2016
28.4.2017. до 11:00
ЈН 3100/1105/2016 - РЕМОНТ И ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ ТЕРМИЧКЕ ИЗОЛАЦИЈЕ ТЕКО А Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
28.4.2017. до 10:30
1 - 10