Актуелне јавне набавке

​​​​​​

Назив јавне набавкеДокументацијаРок за достављање понуда
ЈН 3100/0087/2018 - Реле заштитни Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
8.5.2019. до 10:30
ЈН 3100/0673/20018 - ОДРЖАВАЊЕ СИСТЕМА ЦЕМС НА БЛОКУ А2 Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
8.5.2019. до 11:00
ЈН 3100/0930/2018 - Испорука, монтажа, повезивање и пуштање у рад трансформатора 6/0,4 kV, 1000 kVA на допреми угља у ТЕ Костолац А Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
10.5.2019. до 12:00
ЈН 3100/0742/2018 - Трансформатор са конзерватором за фреквентне погоне Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
7.5.2019. до 11:30
ЈН 3100/0044/2018 - Надоградња постојећег софтвера система видео надзора Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
9.5.2019. до 11:00
ЈН 3100/0936/2018 - Ревитализација опреме и уређаја на систему за припрему компримованог ваздуха за пнеуматски транспорт пепела Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
6.5.2019. до 13:00
ЈН 3100/0198/2018 - УСЛУГА МЕРЕЊА БУКЕ У ЖИВОТНОЈ СРЕДИНИ Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
6.5.2019. до 11:00
ЈН 3100/0855/2018 - Израда и испорука ормара за управљање на бунарима 5 и 6 Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
10.5.2019. до 12:30
ЈН 3100/0906/2018 - Вратило радног точка за багер СРс 470 Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
6.5.2019. до 10:30
ЈН 3100/0891/2018 - Модернизација опреме за мониторинг димних гасова на изласку из ЕФ у ТЕКО Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
10.5.2019. до 11:30
1 - 10