Актуелне јавне набавке

​​​​​​

Назив јавне набавкеДокументацијаРок за достављање понуда
ЈН 3100/0470/2017 - ХПВ-ВЕРИФИКАЦИЈА СИГУРНОСНИХ ОРМАН ЗА ХЕМИКАЛИЈЕ И ЛАБОРАТОРИЈСКИХ ДИГЕСТОРА Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
22.3.2018. до 13:00
ЈН 3100/0010/2017 - Услуга консултантска из области заштите од пожара Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
22.3.2018. до 12:30
ЈН 3100/0266/2017 - Одржавање компресора ваздуха и пратеће опреме Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
22.3.2018. до 12:00
ЈН 3100/0752/2017 - Израда и уградња платформи и газишта Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
22.3.2018. до 11:30
ЈН 3100/0004/2017 - Бубњеви и ролне Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
22.3.2018. до 11:15
ЈН 3100/0410/2017 - Радно коло млина Н80.75 Позив за поднопење понуда
Конкурсна документација
22.3.2018. до 10:45
ЈН 3100/0711/2017 - Супституција погона додавача A2 (испорука, монтажа и пуштање у рад погона са фреквентном регулацијом броја обртаја) Позив за пондошење понуда
Конкурсна документација
22.3.2018. до 10:30
ЈН 3100/0153/2017 - Спојнице за пренос снаге и обртног момента Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
22.3.2018. до 10:00
ЈН 3100/0702/2017 - Мерење радиоактивности у радној и животној средини Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
22.3.2018. до 13:30
ЈН 3100/0014/2017 - Сертификација интерних проверавача према захтевима стандарда ISO 50001 Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
2.3.2018. до 10:00
1 - 10