Завршене јавне набавке

Назив јавне набавкеДокументацијаРок за достављање понуда
ЈН 3100/0236/2018 - Израда и опремање „БУСТЕР“ станица за монтажне плацеве исток и запад Poziv za podnosenje ponuda 3100-0236-2018
2091743_KD_3100-0236-2018
Odluka o dodeli ugovora_JN-3100-0236-2018
Обавештење о закљученом уговору ЈН 3100/0236/2018
23.11.2018. до 11:30
ЈН 3100/0706/2018 - Техничка контрола пројекта израде II и III деонице екрана на ПК Дрмно Позив за подношење понуда ЈН 3100/0706/2018
КД_ЈН 3100/0706/2018
КД_ЈН 3100/0706/2018 - прва измена
Одговор бр.1 ЈН 3100/0706/2018
Одлука о обустави поступка ЈН 3100/0706/2018
Обавештење о обустави поступка ЈН 3100/0706/2018
15.11.2018. до 11:30
ЈН 3100/0646/2018 - Балансирање ротора напојне пумпе Poziv za podnosenje ponuda за 3100-0646-2018
KD 3100-0646-2018
Одговор бр.1
Одлука о обустави поступка
Обавештење о обусатави поступка
14.11.2018. до 11:30
ЈН 3100/0302/2018 - Заптивни лимови и транспортни ланци Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
СКИЦЕ
Одговор на питање бр. 1
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
30.10.2018. до 11:30
ЈН 3100/0075/2018 - Гумена црева за хидраулику и пнеуматику Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одговор на питање бр. 1
Одговор бр.2
Одговор на питање бр. 3
Одговор на питање бр. 4
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
29.10.2018. до 11:30
ЈН 3100/0183/2018 - Услуга одржавања алатних машина Позив за подношење понуда ЈН 3100/0183/2018
КД ЈН 3100/0183/2018
Одлука о додели уговора ЈН 3100/0183/2018
Обавештење о закљученом уговору ЈН 3100/0183/2018
23.10.2018. до 12:00
ЈН 3100/0543/2018 - Геодетско снимање доводног канала Позив за подношење понуда ЈН 3100/0543/2018
КД_ЈН 3100/0543/2018
Одлука о додели уговора ЈН 3100/0543/2018
Обавештење о закљученом уговору ЈН 3100/0543/2018
18.10.2018. до 12:00
ЈН 3100/0413/2018 - Браварска галантерија Позив за подношење понуда ЈН 3100/0413/2018
КД_ЈН 3100/0413/2018
Одлука о обустави поступка ЈН 3100/0413/2018
Обавештење о обустави поступка ЈН 3100/0413/2018
17.10.2018. до 13:30
ЈН 3100/0401/2018 - Хладњак уља,плочасти Позив за подношење понуда ЈН 3100/0401/2018
КД_ЈН 3100/0401/2018
Одлука о додели угогора ЈН 3100/0401/2018
Обавештење о закљученом уговору ЈН 3100/0401/2018
17.10.2018. до 11:00
ЈН 3100/0315/2018 - Делови за вентилаторе Позив за подношење понуда ЈН 3100/0315/2018
КД_ЈН 3100/0315/2018
Цртежи ЈН 3100/0315/2018
Одговор бр.1 ЈН 3100/0315/2018
Одговори бр.2 ЈН 3100/0315/2018
Одговор бр.3 ЈН 3100/0315/2018
Одговор бр.4 ЈН 3100/0315/2018
Одлука о додели уговора ЈН 3100/0315/2018
Обавештење о закљученом уговору ЈН 3100/0315/2018
17.10.2018. до 12:00
1 - 10