Завршене јавне набавке

Назив јавне набавкеДокументацијаРок за достављање понуда
ЈН 3100/1160/2016 - Ремонт 0,4kV развода и инсталација у ТЕКО Б Одлука о обустави поступка ЈН 3100/1160/2016
Obav o obustavi postupka_JN 3100-1160-2016
КД_ЈН 3100/1160/2016
Позив за подношење понуда ЈН 3100/1160/2016
26.4.2017. до 11:30
ЈН 3100/1026/2016 - Сервис и оправка ватрогасног возила МЕРЦЕДЕС Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о обустави поступка
Обавештење о обустави поступка
25.4.2017. до 14:00
ЈН 3100/0501/2016 - Услуга одржавања рачунарске мреже са резервним деловима Позив за подношење понуда ЈН 3100/0501/2016
КД_ЈН 3100/0501/2016
Одлука о додели уговора ЈН 3100/0501/2016
Обавештење о закљученом уговору ЈН 3100/0501/2016
31.3.2017. до 13:30
ЈН 3100/0105/2016 - Текуће одржавање 0,4 kV електромотора у ТЕ Костолац А Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о обустави поступка О.С.
Обавештење о обустави поступка
19.4.2017. до 10:30
ЈН 3100/1173/2016 - Испорука и уградња локалних НН ормана ТЕКО Б Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о обустави поступка
Обавештење о обустави поступка
18.4.2017. до 12:30
ЈН 3100/1161/2016 - Испорука, монтажа и пуштање 0,4 кВ развода у ТЕКО Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о обустави поступка
Обавештење о обустави поступка
18.4.2017. до 12:00
ЈН 3100/1162/2016 - Одржавање нисконапонских инсталација и опреме у ех изведби у ТЕКО Б Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о обустави поступка
Обавештење о обустави поступка
13.4.2017. до 13:00
ЈН 3100/1110/2016 - Набавка елемената цевног котла и паровода Позив за подношење понуда ЈН 3100/1110/2016
КД_ЈН 3100/1110/2016
КД_ЈН 3100/1110/2016 прва измена
Образац прве измене ЈН 3100/1110/2016
Одговор на питања бр.1
Одговор на питање бр.3
Одговор на питање бр.4
Одговор на питање бр.5
Одговор на питање бр.6
Odgovor na pitanje br.7
Odgovor na pitanje br.8
Odgovor na pitanje br.9
Одлука о обустави поступка ЈН 3100/1110/2016
Obav o obustavi postupka_JN 3100-1110-2016
JN 3100-1110-2016 цртежи
10.4.2017. до 10:30
Разни штампани материјал Позив за подношење понуда ЈН_3100_0781_2016
КД_ЈН_3100_0781_2016
JN_3100_0781_2016-crtezi
Одговори на питања бр.1
КД_ЈН 3100/0781/2016 прва измена
Образац прве измене ЈН 3100/0781/2016
Обавештење о продужењу рока ЈН 3100/0781/2016
Odluka o dodeli ugovora JN -3100-0781-2016
Обавештење о закљученом уговору ЈН 3100/0781/2016
15.3.2017. до 13:00
ЈН 3100/1166/2016 - Услуге ауто дизалице за потребе одржавања изворишта техничке воде Позив за подношење понуда ЈН 3100/1166/2016
КД_ЈН 3100/1166/2016
Одлука о обустави поступка ЈН 3100/1166/2016
Obav o obustavi postupka_JN 3100-1166-2016
4.4.2017. до 13:30
1 - 10