Завршене јавне набавке

Назив јавне набавкеДокументацијаРок за достављање понуда
ЈН 3100/0414/2017 - Модернизација опреме за регулацију притиска мазута (пумпа ВП и регулациони вентили) у ТЕ Костолац Б Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о обустави поступка
Обавештење о обустави поступка
8.5.2018. до 12:30
ЈН 3100/1021/2017 - Реконструкција светиљки Позив за подношење понуде
Конкурсна документација
Одговор бр.1 ЈН 3100/1021/2017
Обавештење о продужењу рока ЈН 3100/1021/2017
КД_ЈН 3100/1021/2017
Образац прве измене ЈН 3100/1021/2017
Одлука о обустави поступка
Обавештење о обустави поступка ЈН 3100/1021/2017
16.4.2018. до 10:30
ЈН 3100/1016/2017 - Асфалтирање платоа Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
19.3.2018. до 13:00
ЈН 3100/0497/2017 - ОДРЖАВАЊЕ СТАЦИОНАРНИХ АКУ-БАТЕРИЈА ВЕЛИКОГ КАПАЦИТЕТА У ТЕ КОСТОЛАЦ А Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
21.3.2018. до 12:00
ЈН 3100/1003/2017 - Услугa одржавања радио станица Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о обустави поступка
Обавештење о обустави поступка
21.3.2018. до 12:00
ЈН 3100/0665/2017 - Сервис хидрауличног погона моталице рударских каблова Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о обустави поступка
Обавештење о обустави поступка
16.3.2018. до 14:00
ЈН 3100/0283/2017 - Отклањање недостатака на Ламели 4 Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о обустави поступка
Обавештење о обустави поступка
13.3.2018. до 12:30
ЈН 3100/1020/2017 - Набавка нове трафостанице Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одговор на питање бр. 2
Одговор на питање бр. 1
Одговор на питање бр. 4
Одговор на питање бр. 3
Одговор на питање бр. 5
Одговор на питање бр. 6
Образац измене (ПРВА) конкурсне документације
Измењена (ПРВА) конкурсна документација
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
13.3.2018. до 11:00
ЈН 3100/0416/2017 - Вулканизирање транспортних трака на допреми угља Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одговор на питање бр. 1
Одлука о обустави поступка
Обавештење о обустави поступка
14.3.2018. до 12:00
ЈН 3100/0524/2017 - УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА ПОСТРОЈЕЊА СА ПЛЦ ПУПИН У ТЕ КОСТОЛАЦ А Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
12.3.2018. до 12:30
1 - 10