Завршене јавне набавке

Назив јавне набавкеДокументацијаРок за достављање понуда
ЈН 3100/0295/2018 - Израда делова пластичном деформацијом Позив за подношење понуда ЈН 3100/0295/2018
КД_ЈН 3100/0295/2018
Одговор бр.1 ЈН 3100/0295/2018
Цртежи ЈН 3100/0295/2018
Одговор бр.2 ЈН 3100/0295/2018
Одговор бр.3 ЈН 3100/0295/2018
Одлука о додели уговора ЈН 3100/0295/2018
Обавештење о закљученом уговору ЈН 3100/0295/2018
27.8.2018. до 11:30
ЈН 3100/0693/2018 - Специјална испитивања на котловском постројењу у ТЕ Костолац Б Позива за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
20.8.2018. до 10:30
ЈН 3100/0130/2018 - Еластични стезни прстенови Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одговор на питање бр. 1
Образац измене (ПРВА) конкурсне документације
Измењена (ПРВА) конкурсна документација
Oдговор бр.2
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
13.8.2018. до 12:00
ЈН 3100/0123/2018 - Лим инструмент за центрирање Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одговор на питање бр. 1
Одговор на питање бр. 2
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
13.8.2018. до 13:00
ЈН 3100/0099/2018 - Галови ланци Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одговор на питање бр. 1
Одговор на питање бр. 2
Одговор на питање бр. 3
Одлука о обустави поступка
Обавештење о обустави поступка
14.8.2018. до 12:30
ЈН 3100/0051/2018 - Замена софтвера на телефонским централама MX-ONE TSE са верзије 5.0 на верзију 6.X и проширење капацитета централа са потребним лиценцама Позив за подношење понуда ЈН 3100/0051/2018
КД_ЈН 3100/0051/2018
Odluka o dodeli ugovora_JN-3100-0051-2018
Обавештење о закљученом уговору ЈН 3100/0051/2018
7.8.2018. до 13:30
ЈН 3100/0071/2018 - Основни грађевински и материјали (опекарски производи, производи од бетона, производи од камена, шљунак) Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одговор на питање бр. 1
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
6.8.2018. до 13:00
ЈН 3100/0276/2018 - Израда ланаца за специјалне намене Позив за подношење понуда ЈН 3100/0276/2018
КД_ЈН 3100/0276/2018
Одговор бр.1 ЈН 3100/0276/2018
КД_ЈН 3100/0276/2018 - прва измена
Образац прве измене ЈН 3100/0276/2018
Обавештење о продужењу рока ЈН 3100/0276/2018
Одлука о додели уговора ЈН 3100/0276/2018
Обавештење о закљученом уговору ЈН 3100/0276/2018
1.8.2018. до 12:30
ЈН 3100/0774/2018 - Ремонт озида у ТЕ Костолац Б Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одговор на питање бр. 1
Одговор на питање бр. 2
Одговор на питање бр. 3
Образац измене (ПРВА) конкурсне документације
Измењена (ПРВА) конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
2.8.2018. до 13:00
ЈН 3100/0579/2018 - Ангажовање именованог тела за преглед опреме под притиском у ТЕ-КО Костолац Позив за подношење понуда ЈН 3100/0579/2018
КД_ЈН 3100/0579/2018
Одговор бр.1 ЈН 3100/0579/2018
КД_ЈН 3100/0579/2018 - прва измена
Образац прве измене ЈН 3100/0579/2018
Обавештење о продужењу рока ЈН 3100/0579/2018
Одговор бр.2 ЈН 3100/0579/2018
Одговор бр.3 ЈН 3100/0579/2018
Одлука о додели уговора ЈН 3100/0579/2018
Обавештење о закљученом уговору ЈН 3100/0579/2018
30.7.2018. до 11:00
1 - 10