Завршене јавне набавке

Назив јавне набавкеДокументацијаРок за достављање понуда
ЈН 3100/0467/2018 - Одржавање вентилације и климатизације Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
9.7.2018. до 14:00
ЈН 3100/0322/2018 - Заптивачи механички Позив за подношење понуда ЈН 3100/0322/2018
КД_ЈН 3100/0322/2018
Обавештење о закљученом уговору ЈН 3100/0322/2018
Одлука о додели уговора ЈН 3100/0322/2018
6.7.2018. до 11:00
ЈН 3100/0007/2018 - Испитивање заварених спојева на цевоводима високог нивоа опасности у ТЕ-КО Костолац Позив за подношење понуда ЈН 3100/0007/2018
КД_ЈН 3100/0007/2018
Одговор бр.1 ЈН 3100/0007/2018
Odluka o dodeli ugovora_3100-0007-2018
Обавештење о закљученом уговору ЈН 3100/0007/2018
6.7.2018. до 10:30
ЈН 3100/0292/2018 - Израда резервних делова машинском обрадом скидања струготине пречника до 1 м Poziv za podnosenje ponuda 3100-0292-2018
KD_JN 3100-0292-2018
CRTEZI 3100-0292-2018
Odgovor br.1-3100-0292-2018
Odluka o dodeli ugovora_JN-1-3100-0292-2018
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
Одговор на питање
Цртежи за позиције бр.3,6,11 из техничке спецификације
28.6.2018. до 10:00
ЈН 3100/0501/2018 - Подешавање и оптимизација котловске и турбинске регулације у току и након излазка блокова из ремонта у ТЕКО Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одговор на питање бр. 1
Образац измене (ПРВА) конкурсне документације
Измењена (ПРВА) конкурсна документација
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
28.6.2018. до 13:15
ЈН 3100/0453/2018 - Замена цевовода и арматуре на систему техничке воде код напојних станица у ТЕКО Костолац Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о обустави поступка
Обавештење о обустави поступка
28.6.2018. до 11:00
ЈН 3100/0265/2018 - Реконструкција сигнализатора нивоа уља на ДЕМПФЕР резервоарима на блоку А1 и А2 Позив за подношење понуда ЈН 3100/0265/2018
КД_ЈН 3100/0265/2018
Одлука о додели уговора ЈН 3100/0265/2018
Обавештење о закљученом уговору ЈН 3100/0265/2018
25.6.2018. до 12:30
ЈН 3100/0061/2018 - Услуга прања возила за потребе огранка ТЕ-КО Костолац Позив за подношење понуда ЈН 3100/0061/2018
КД_ЈН 3100/0061/2018
Одлука о додели уговора ЈН 3100/0061/2018
Обавештење о закљученом уговору ЈН 3100/0061/2018
26.6.2018. до 13:00
ЈН 3100/0515/2018 - Сервис и одржавање уређаја у ХПВ - у (калориометар ИКА, спектрометар, силикометар...) у ТЕКО Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одговор на питање бр. 1
Образац измене (ПРВА) конкурсне документације
Измењена (ПРВА) конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
26.6.2018. до 11:30
ЈН 3100/0670/2017 - Доградња и поправка хидрантске мреже на дробилани Дрмно Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одговор на питање бр. 1
Одговор на питање бр. 2
Образац измене (ПРВА) конкурсне документације
Измењена (ПРВА) конкурсна документација
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
14.5.2018. до 12:00
1 - 10