ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА у поступку продаје опасног отпада - отпадна уља

8.6.2017.

​ЈП "ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ" БЕОГРАД Огранак ТЕ-КО Костолац објављује  ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА  у поступку продаје опасног отпада - отпадна уља

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА у поступку продаје опасног отпада - отпадна уља