Отпадно гвожђе различите дебљине

3.5.2017.

ЈП "ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ" БЕОГРАД Огранак ТЕ-КО Костолац објављује оглас о продаји отпадно гвожђе раличите дебљине

Конкурсна документација - продаја отпадно гвожђе различите дебљине