Одлука о додели уговора - Партија 2

7.5.2018.

ЈП "ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ" БЕОГРАД Огранак ТЕ-КО Костолац објављује оглас ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА у поступку продаје Дрвних сортимената : Просторно дрво (трули трупци) и огревно дрво меких лишћара - ПАРТИЈА 2- Просторно дрво (трули Трупци)

Одлука о додели уговора - Партија 2