Уговор о купопродаји – „ ОТПАДНИ ПЕПЕО (ЛЕТЕЋИ ПЕПЕО ОД УГЉА)“ – Копови

23.1.2018.

ЈП "ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ" БЕОГРАД Огранак ТЕ-КО Костолац објављује оглас Уговор о купопродаји – „ ОТПАДНИ ПЕПЕО (ЛЕТЕЋИ ПЕПЕО ОД УГЉА)“ – Копови

Уговор о купопродаји – „ ОТПАДНИ ПЕПЕО (ЛЕТЕЋИ ПЕПЕО ОД УГЉА)“ – Копови