Уговор о купопродаји – „ ОТПАДНО ГВОЖЂЕ (ЦЕВИ)“

4.1.2018.

ЈП "ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ" БЕОГРАД Огранак ТЕ-КО Костолац објављује оглас Уговор о купопродаји – „ ОТПАДНО ГВОЖЂЕ (ЦЕВИ)“

Уговор о купопродаји – „ ОТПАДНО ГВОЖЂЕ (ЦЕВИ)“