ОДЛУКА О ОБУСТАВИ ДАВАЊА У ЗАКУП МЕНЗИ

4.10.2017.

ЈП "ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ" БЕОГРАД Огранак ТЕ-КО Костолац објављује одлуку о ОБУСТАВИ ДАВАЊА У ЗАКУП МЕНЗИ

ОДЛУКА О ОБУСТАВИ ДАВАЊА У ЗАКУП МЕНЗИ