ОДЛУКA О ДОДЕЛИ УГОВОРА у поступку продаје отпадно гвожђе различите дељине

5.6.2017.

​ЈП "ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ" БЕОГРАД Огранак ТЕ-КО Костолац објављује  ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА  у поступку продаје отпадно гвожђе различите дељине

ОДЛУКA О ДОДЕЛИ УГОВОРА у поступку продаје отпадно гвожђе различите дељине