ОДЛУКA О ДОДЕЛИ УГОВОРА у поступку продаје oтпадни каблови (алуминијумски)

5.6.2017.

​ЈП "ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ" БЕОГРАД Огранак ТЕ-КО Костолац објављује  ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА  у поступку продаје oтпадни каблови (алуминијумски)

ОДЛУКA О ДОДЕЛИ УГОВОРА у поступку продаје oтпадни каблови (алуминијумски)