Оглас о продаји угља на велико јавним надметањем за период 01.01. – 31.12.2017. године

24.11.2016.

ЈП "ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ" БЕОГРАД Огранак ТЕ-КО Костолац објавјуље оглас о продаји угља на велико јавним надметањем за период 01.01. – 31.12.2017. године

Продајна документација