Отпадна уља

15.5.2017.

ЈП "ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ" БЕОГРАД Огранак ТЕ-КО Костолац објављује оглас о продаји : отпадна уља

Конкурсна документација - продаја отпадна уља