Отпадни трансформатори

25.9.2017.

ЈП "ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ" БЕОГРАД Огранак ТЕ-КО Костолац објављује оглас о продаји отпадних трансформатора

Конкурсна документација - Отпадни трансформатори