Уговор - ОТПАДНО ГВОЖЂЕ РАЗЛИЧИТЕ ДЕБЉИНЕ - ЕЛЕКТРАНЕ

7.12.2017.

ЈП "ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ" БЕОГРАД Огранак ТЕ-КО Костолац објављује оглас Уговор - ОТПАДНО ГВОЖЂЕ РАЗЛИЧИТЕ ДЕБЉИНЕ - ЕЛЕКТРАНЕ

Уговор - ОТПАДНО ГВОЖЂЕ РАЗЛИЧИТЕ ДЕБЉИНЕ - ЕЛЕКТРАНЕ