Уговор - ОТПАДНО ГВОЖЂЕ (УДАРНЕ ПЛОЧЕ И ГРЕДИЦЕ)

7.12.2017.

ЈП "ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ" БЕОГРАД Огранак ТЕ-КО Костолац објављује оглас Уговор - ОТПАДНО ГВОЖЂЕ (УДАРНЕ ПЛОЧЕ И ГРЕДИЦЕ)

Уговор - ОТПАДНО ГВОЖЂЕ (УДАРНЕ ПЛОЧЕ И ГРЕДИЦЕ)