Srpski, Latinica

Издавање у закуп пословног простор

12.6.2018.

ЈП "ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ" БЕОГРАД Огранак ТЕ-КО Костолац објављује документацију за спровођење поступка за издавање у закуп пословног простора.

Конкурсна документација.