Srpski, Latinica

Отпадно гвожђе

20.3.2019.

​ЈП "ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ" БЕОГРАД Огранак ТЕ-КО Костолац објављује конкурсну документацију за продају отпадног гвожђа (различите дебљине).

Конкурсна документација