Обавештење о продужење рока за достављање понуда у поступку продаје отпадног пепела

6.12.2017.

ЈП "ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ" БЕОГРАД Огранак ТЕ-КО Костолац објављује оглас Обавештење о продужење рока за достављање понуда у поступку продаје отпадног пепела

Обавештење о продужење рока за достављање понуда у поступку продаје отпадног пепела