Уговор о продаји – „дрвних сортимената - трупаца, просторно дрво (трули трупци) и огревно дрво меких лишћара“

13.3.2018.

​Уговор о продаји  – „дрвних сортимената - трупаца, просторно дрво (трули трупци) и огревно дрво меких лишћара“:

  • Партија 1- Еуро топола без коре

 Уговор можете погледати овде.