Модернизација

 

 

У даљем развоју производних капацитета Огранка „Термоелектране и копови Костолац" акценат ће бити стављен на различита питања.

Повећање техничке ефикасности и искоришћења капацитета за производњу електричне енергије и угља путем:

- капиталних ремоната

- ревитализација

- модернизација

- еколошких пројеката,

- инвестиција.

Затварање искоришћеног и исцрпљеног Површинског копа „Ћириковац" и премештање дела механизације на Површински коп „Дрмно".

Повећање могућности за производњу угља на 9 милиона тона годишње у 2009. години на Површинском копу „Дрмно" путем:

- монтаже V БТО система,

- монтаже 4 погонске станице 1.800. мм,

 - распоређивања дела механизације са Површинског копа „Ћириковац" и ревитализације исте,

- повећања временског и капацитативног искоришћења основне рударске механизације;

Реализација иновиране студије развоја површинских копова до 2012. године путем:

- достизања контуре Површинског копа „Дрмно" за производњу 12 милиона тона угља годишње,

- монтаже још по једног система за производњу угља и за производњу откривке;

Изградња нових постројења за производњу електричне енергије (2 x 350 МW).