Модернизација

 


 

У даљем развоју производних капацитета Огранка „Термоелектране и копови Костолац" акценат ће бити стављен на различита питања. 

Повећање техничке ефикасности и искоришћења капацитета за производњу електричне енергије и угља путем: 

- капиталних ремоната 

- ревитализација блокова Термоелектрана Костолац А и изградња припадајућег система за одсумпоравање димних гасова 

- модернизација и аутоматизација 

- еколошких пројеката и спроводјењем политике стандарда ЕУ 

- инвестиција. 

-изградњом новог блока Б3 снаге 350 МGW 

 

Повећање могућности за производњу угља са 9 на 12 милиона тона годишње у 2022. години на Површинском копу „Дрмно" путем: 

- монтаже VI БТО система,

- повећања временског и капацитативног искоришћења основне рударске механизације; 

Реализација иновиране студије развоја површинских копова до 2022. године путем: 

- достизања контуре Површинског копа „Дрмно" за производњу 12 милиона тона угља годишње, 

- монтаже још по једног система за производњу угља и за производњу откривке;