Друштвено одговорно пословање

Друштвено одговорно пословање Огранка „ТЕ - КО Костолац" у 2017. години

 

Приоритет дат школама и здравству

 

Сарадња и помоћ локалној заједници Огранка „ТЕ - КО Костолац", била је важан темељ развоја добрих односа са окружењем у костолачком огранку ЕПС-а. Укупно планиране донације и спонзорства у 2017. години износиле су 15 милиона динара и биле су усмерене, пре свега, на помоћ школама, здравственим центрима, спортским и организацијама из области културе, али и помоћ верским организацијама пре свега у огреву.

Највише је помоћи, донација упућено школама у окружењу. Донације су отишле за побољшање услова рада у школама у Костолцу, Пожаревцу, Брадарцу, Александровцу и Смедереву у укупном износу од 5.180.000 динара. Школе су куповале намештај, опрему за учење, али и санирали стање у учионицама. Вредно је помернути да је донација упућена у износу од 500.000 динара Општој болници у Пожаревцу за помоћ у реновирању Хирушког оделења и набавку офталмолошког микроскопа. Племенит гест је учињен и код лечења суграђанке из Пожаревца и уплаћено 250.000 динара за лечење у иностранству оболеле од карцинома костију, а помоћ у виду донације дата је и Удружењу инвалида рада из Костолца за санирање стања просторија у којима раде.

Иначе, Огранак „Костолац" је и ове године, скромније него ранијих, помагао и културне манифестације и спортска удружења посебно у селима у  непосредној близини Копа „Дрмно" и Термоелектрана „Костолац". За ове намене издвојено је 120.000 динара. Помоћ је упућена и у огреву манастиру Заова и парохији села Брадарац, али и месној заједници Бубушинац.

Када се ради о спонзорствима, реч је о медијским пројектима извештавања о Електропривреди Србије, односно Огранку „Костолац", четри уговора укупне вредности близу 900.000 динара. Ово је свакако само део донација које је ЕПС имао на подручју Браничевског округа, а које су се упућивале из огранка. Поштован је принцип о приоритетима да се донације најпре упућују за школство, здравство, култура и спорт, као и друштвене организације.