Друштвено одговорно пословање

 

Начела

 

Друштвено одговорно пословање је трајно опредељење и неодво јиви део пословне политике и политике квалитета. Тако су и претходне године, дефинисали бројни започети пројекти у овој области, као и наставак активности на реализацији виших стандарда квалитета читавог производног процеса угља и откривке у рударском, као и електричне и топлотне енергије у термо енергетском сектору.

Огранак „ТЕ - КО Костолац" доследно спроводи политику друштвено одговорног пословања ЈП Електропривреде Србије, која је нераскидиво везано за производну и општу пословну политику компаније. Одрживи развој ЕПС-а а тиме и Огранка „ТЕ - КО Костолац" и локалне заједнице је зато део мисије и визије, јер будућност видимо управо у сталном улагању у своју околину са циљем подизања квалитета живота и рада на овом простору.

 

Инфраструктура

 

Вода и водоснабдевање

У току 2013. започети су радови на IV фази изградње водовода за село Кличевац. На магистрални водовод повезано је 131 домаћинство, а у току 2014. године буде повезано је још 150 домаћинстава. Поред водоизворишта које је изграђено пре две године, изградњом целокупне мреже у селу Кличевац, која укључује и примарни и секундарни водовод, трајно ће се решити питање водоснабдевања краја.

Завршена је и Фабрика воде „Дрмно", намењена снабдевању здравом пијаћом водом села Дрмно, самог копа „Дрмно", као и Термоелектране „Костолац Б". Фабрика воде је добила неопходне дозволе и извршена су сва прописана испитивања. Очекује се да у најскорије време буде предата на употребу Градском водоводу у Пожаревцу.

Топлификација угрожених насеља

У циљу даљег побољшања квалитета живота житеља околних насеља, настављају се радови на топлификацији села Кленовник, Петка, Ћириковац и Стари Костолац. Радови се реализују у складу са финансијским могућностима и могућностима радника ЈП „Топлификације" Пожаревац.

 

 

 

Донације

 

 

Током 2013. године помогнуте су многобројне организације, како новчано, тако и кроз донирање угља:

› Групи младих са Косова и Метохије, пет донација за више и високо школовање (посредством Канцеларије за КиМ);

› Браничевском управном округу, 100 тона комадног угља за потребе снабдевања грађана српских општина на Косову и Ме то хији;

› Основној школи „Краљ Александар И" из Пожаревца, за потребе реконструкције школске инфраструктуре (тоалети, фискултурна сала, двориште, кухиња);

› Удружењу ратних војних инвалида Града Пожаревца и Источне Србије, 51 тона комадног угља за потребе грејања 17 породичних домаћинстава чланова удружења (по 3 тоне по домаћинству, према ове ре ном списку наведеног Удружења);

› Туристичкој организацији Пожаревца, за потребе припреме, организације и промовисања 50. Љубичевских коњичких игара;

› ФК „Рудар" Костолац, за потребе организације обележавања 80. годишњице оснивања и рада клуба;

› Епархији будимљанско - никшићкој, за потребе организације обележавања 8 векова постојања манастира Ђурђеви ступови код Берана;

› Техничкој школи са домом ученика „Никола Тесла", Костолац, за потребе реновирања просторија, с циљем повећања броја распо ложивих учионица у оквиру програма повећања броја оде љења у школској 2013/2014. години;

› Пожаревачкој гимназији, за потребе објављивања монографије у оквиру прославе 150 година од оснивања школе;

› Академском хору „Цоллегиум мусицум" из Београда, за потребе организације гостовања хора у Сједињеним Америчким Државама;

› „Рударство у Србији", донација за потребе снимања емисија;

› Клубу привредних новинара из Београда, за потребе реализације Пројекта „Летња школа дечијег предузетништва" на тему „Очување животне средине - обновљиви извори енергије";

› Центру за културу Костолац, за набавку озвучења и расвете;

› Савезу инжињера и техничара Пожаревца, за организацију стручних скупова и саветовања и за израду зборника радова;

› „Мој пут - Велибор Васовић", подршка реализацији филмског пројекта;

› ПД „Дуга Скај "из Пожаревца за израду мултимедијалног пројекта у сарадњи са Министарством културе „Природне лепоте овог краја";

› Удружењу херниолога Србије, помоћ у акредитацији Центра за киле хируршке службе Опште болнице у Пожаревцу;

› РТС дописништву Пожаревац, за опремање хардвером;

› ПД „Шумадија" из Крагујевца, 100 тона угља за потребе ове фирме која запошљава инвалидна лица;

› КПД „Забела", 7 рачунарских конфигурација за потребе Казнено поправног дома;

› Центру за породични смештај и усвајање у Београду, донација средставаза набавку новогодишњих пакетића за децу смештену у хранитељским породицама;

 

 

Култура и спорт

 

Наши запослени учествују у култури и спорту пожаревачког краја као чланови разних уметничких, књижевних, плесних, фолклорних и драмских друштава. Тиме и сама компанија на посредан начин учествује у развоју културних вредности окружења, док овакве активности утичу на задовољство животом самих запослених, па тако и на побољшање пословања компаније.

Зато ПД „ТЕ - КО Костолац" недвосмислено подржава програме и активности културних институција локалне самоуправе, али и активности независних посланика културе, стварајући амбијент у коме се оваква врста активности подстиче и цени. Резултат наше подршке је опстанак бројних културних и спортских организација и манифестација у Костолцу, упркос изузетно тешким економским условима, посебно за овакве, непрофитне области. Континуирани рад ових институција и подизање квалитета њихових садржаја услов је за квалитетнији интелектуални, али и здравствени амбијент у самој компанији, као и за здрав духовни и физички развој младих генерација костолачког и пожаревачког краја.

У Костолцу раде многа културно-уметничка друштва и секције:

› Дувачки оркестар

› Хор „Дунавска лира"

› КУД „Костолац"

› Позориште „Кастелум"

› Часопис „Мајдан"

› Плесни студио „Корак напред"

› Уметничка радионица „Бранко Пражић"

› Музичка школа „Мокрањац", Пожаревац, одељење Костолац

› Удружење сликара „Арт" и „Спектар"

› Библиотека„Илија М. Петровић" Пожаревац, одељење Костолац

› Током 2013. су, поред подршке постојећим друштвима и културним делатницима, организоване и две ликовне колоније уметника са пратећим изложбама радова, на којима су учествовали наши запослени.

У Костолцу постоје следећа спортско - рекреативна друштва:

› Спортско друштво-организација „Партизан", гимнастички клуб

› Спортско друштво „Рудар" са ФК „Рудар", РК „Рудар"- мушки и женски клуб, ОК „Рудар"- мушки и женски клуб, Куглашки клуб, Шаховски клуб, Стонотениски клуб

› Спортско риболовачко друштво „Дунавац"

› Поред тога, преко 700 запослених у ПД „ТЕ-КО Костолац" су и у 2013. години учествовали на радничко-спортским играма „Електропривреде Србије", где је име наше компаније поново било у самом врху.

 

Виминацијум

 

У експлоатационом пољу Површинског копа „Дрмно" налази се светски познато археолошко налазиште „Виминациум", те је његов интензивни развој последњих година везан за значајну техничку и финансијску помоћ Привредног друштва, као и за усклађивање међусобних активности како  би се истовремено и очувала културна баштина и омогућила даља неометана производња угља и електричне енергије