ПОЛИТИКА ИНТЕГРИСАНОГ СИСТЕМА МЕНАЏМЕНТА

 

      ПОЛИТИКА ИНТЕГРИСАНОГ СИСТЕМА МЕНАЏМЕНТА   

 

СЕРТИФИКАТИ

Огранак ТЕ-КО Костолац, стекaо је сертификате за међународне стандарде ISO 9001:20015, ISO 14001:2015 и OHSAS 18001:2007 и ISO 50001:2011.