Polazna | O nama | Šema proizvodnih kapaciteta | Površinski kop - Drmno

Površinski kop - Drmno

image

Površinski kop „Drmno“ je u eksploataciji od 1987. godine i predstavlja osnovni kapacitet za proizvodnju uglja u kostolačkom ugljenom basenu. Projektovani proizvodni kapacitet ovog kopa je 6,5 miliona tona uglja godišnje u 1. fazi i 9 miliona tona uglja godišnje u 2. fazi razvoja. Na ovom površinskom kopu radi pet BTO (bager-traka-odlagač) sistema za proizvodnju otkrivke i jedan BTD (bager-traka-deponija) sistem za proizvodnju uglja.

Powered by Vivvo CMS v4.7