Пословање

 

Огранак „ТЕ - КО Костолац"  је  у саставу ЈП „Електропривреде Србије"  и чине га производне целине Копови Костолац и Термоелектране Костолац са дирекцијом. Основни производ  огранка  представља електрична енергија која се испоручује електроенергетском систему из четри блока термоелектрана. "ТЕ КО" Костолац је једина производна целина  у ЕПС-у у којој је интегрисана сировинска основа Површински копови са производњом угља за термопостројења и Термоелектране за производњу електричне енергије. Такав начин организације омогућио је стабилнији и поузданији рад, рационалније пословање и профитабилно пословање компаније.