Развој

 

ЈП „Електропривреда Србије", Огранак „ТЕ – КО Костолац" своју пословну политику заснива на сталном развоју:

● нових технологија

● нових капацитета

● нових кадрова

● нових знања 

Развој  је гарант успешности, ефикасности, поузданости, пословности и континуитета компаније. Ослоњен је на властите ресусе као темељну вредност развојне политике.