Bezbednost i zdravlje na radu

  

Предано радимо на спречавању незгода, повреда и болести везаних за радно окружење, као и на заштити наших запослених и партнера укључених у производни процес и одржавање Огранка „ТЕ – КО Костолац" постројења у ланац вредности. Наша Политика безбедности и здравља на раду издваја безбедност као приоритет компанијске културе у ЕПС-у. Од свих запослених очекујемо активну улогу у стварању сигурне и здраве околине, те постављењем високих стандарда промовишемо свест и знање о безбедности  и здрављу запослених и наших партнера на које утичу наше пословнеактивности.

Успешност наших настојања пратимо путем Компанијског система за управљање безбедношћу  и здрављем на раду.

POLITIKA ZAŠTITE ZDRAVLjA I BEZBEDNOSTI NA RADU

POLITIKA ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE

 

Vesti iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu