Кoрпoрaтивнe врeднoсти

 

Професионалност

Поштовање струке и вештина и сталном развоју и стицању нових знања, њиховом унапређивању у производном процесу на основу најсавременијих стандарда. Професионални однос према радним задацима, поштовање коопераната, пословних партнера и сарадника.

 

Одговорност  и инвентивност

Корпоративна припадност заједничким циљевима и развој сегемнта властите одговорности у остваривању интереса Електропривреде Србије, решавање и обезбедјивање развоја властитом и тимском инвентивношћу. Проналажење решења и њихова имплементација у интересу компаније.